Філософське осмислення калокагатії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
Анотація
У статті проаналізовано і вивчено філософський зміст давньогрецького поняття "калокагатія", його історичне становлення і можливість використання в наступні історичні періоди. Дослідження виявило випадки вживання цього поняття в корпусі текстів Сократа, Платона, Аристотеля. Зроблено аналіз смислового контексту слововживання "калокагатії". В статье проанализированы и изучены философский смысл древнегреческого понятия "калокагатия", его историческое становление и возможность использования в последующие исторические периоды. Исследование выявило случаи употребления этого понятия в корпусе текстов Сократа, Платона, Аристотеля. Сделан анализ смыслового контекста словоупотребления "калокагатии". The article analyzes and studies the philosophical meaning of the ancient Greek concept of "kalokagathy", its historical formation and the possibility of use in subsequent historical periods. The study revealed cases of the use of this concept in the corpus of texts of Socrates, Plato, Aristotle. The analysis of the semantic context of the usage of "kalokagatii".
Опис
Ключові слова
калокагатія, краса, прекрасний, античність, калокагатия, красота, прекрасный, античность, kalokagatiya, beauty, beautiful, antiquity
Цитування
Кобзєва І. О. Філософське осмислення калокагатії / І. О. Кобзєва // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - Київ : КНУ, 2018. - №. 2 (11). - С. 64-67.