Особливості ціннісних орієнтацій студентів із різним рівнем самооцінки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі представлені результати дослідження ціннісних орієнтацій студентів із різним рівнем самооцінки. Визначені теоретичні засади дослідження ціннісних орієнтацій студентів із різними характеристиками самооцінки. Визначені групи студентів із різними варіантами сполучення висотних показників часткової та загальної самооцінки. Встановлені особливості цінностей і ціннісних орієнтацій студентів із різним сполученням висотних показників часткової та загальної самооцінки. На основі одержаних результатів розроблені рекомендації щодо розвитку ціннісної сфери особистості студентського віку з урахуванням зв’язку ціннісних орієнтацій і самооцінки особистості. The paper presents the results of research into the value orientations of students with different levels of self-esteem. The theoretical foundations of the study of value orientations of students with different characteristics of self-esteem are determined. Groups of students with different combinations of high indicators of partial and general self-esteem have been identified. The peculiarities of values and value orientations of students with different combinations of high indicators of partial and general self-esteem are established. Based on the obtained results, recommendations were developed for the development of the value sphere of the student-age personality, taking into account the connection between value orientations and self-esteem of the personality.
Опис
Ключові слова
самооцінка, загальна самооцінка, часткова самооцінка, цінності, ціннісні орієнтації, особистість студентського віку, self-esteem, general self-esteem, partial self-esteem, values, value orientations, student-age personality
Цитування
Оніка К. С. Особливості ціннісних орієнтацій студентів із різним рівнем самооцінки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / К. С. Оніка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 59 с.
Колекції