ПІДГОТОВКА ЗАВДАНЬ ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ ЗАСОБАМИ СЕРЕДОВИЩА MINECRAFT

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Основи програмування – дуже важливий предмет, який подтрібно розвивати в очах учнів, та підтримувати інтерес в навчанні. Це можна зробити, впроваджуючи в навчальний процес різні ігрові елементи. З цією метою у нагоді стане середовище Minecraft, яке на даний час має потужну освітню компоненту і надає безліч можливості для впровадження у навчальний процес. Programming is a very important subject that needs to be developed in the eyes of students. This can be done by introducing various game elements into the learning process. To this end, the Minecraft environment will be useful, which currently has a powerful educational component and provides many opportunities for implementation in the learning process.
Опис
Ключові слова
Python, програмування, Minecraft, алгоритмізація, гра, геймифікація, Python, programming, algorithmization, game, gamification
Цитування
Олефіренко Н. В. Підготовка завдань для навчання школярів основ програмування засобами середовища Minecraft / Н. В. Олефіренко, І. Г. Сівоча // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 163–166.