Теоретико-методичні аспекти професійної підготовки фахівця до формування відповідального батьківства старшокласників

dc.contributor.authorБілоцерківська, О. М.
dc.contributor.authorВасильєва, М. П.
dc.date.accessioned2022-11-22T18:05:48Z
dc.date.available2022-11-22T18:05:48Z
dc.date.issued2022-10-21
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано актуальність проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до соціально-педагогічної діяльності з формування відповідального батьківства в учнів старших класів. Розкрито важливість приділення уваги формуванню відповідального батьківства старшокласників, зумовлену психо-віковими і сучасними особливостями учнів. Актуалізовано необхідність організації цілеспрямованої, комплексної, систематичної роботи різних фахівців у напрямі забезпечення ефективності соціально-педагогічної діяльності з формування відповідального батьківства старшокласників. Розкрито потенційні можливості різних суб᾽єктів, в координації діяльності яких провідне місце належить соціальному педагогу закладу освіти. Зважаючи на його роль, з᾽ясовано нагальну потребу у забезпеченні підготовки майбутніх фахівців до розроблення і реалізації програми соціально-педагогічної діяльності з формування відповідального батьківства старшокласників. The article substantiates the relevance of the problem of professional training of future social workers for socio-pedagogical activities on the formation of responsible parenthood in high school students. The importance of paying attention to the formation of responsible parenting of high school students, determined by the psycho-age and modern characteristics of students, is revealed. The need to organize purposeful, complex, systematic work of various specialists in the direction of ensuring the effectiveness of socio-pedagogical activities on the formation of responsible parenting of high school students has been updated. The potential opportunities of various subjects are revealed, in the coordination of whose activities the leading place belongs to the social pedagogue of the educational institution. Taking into account his role, the urgent need to ensure the training of future specialists for the development and implementation of a program of sociopedagogical activities on the formation of responsible parenthood of high school students has been identified.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБілоцерківська О. М. Теоретико-методичні аспекти професійної підготовки фахівця до формування відповідального батьківства старшокласників / О. М. Білоцерківська, М. П. Васильєва // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 21–27.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9069
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвідповідальне батьківствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectстаршокласникuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціально-педагогічна діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectздобувач вищої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальний педагогuk_UA.UTF-8
dc.subjectresponsible parenthooduk_UA.UTF-8
dc.subjecthigh school studentuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocio-pedagogical activityuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional traininguk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent of higher educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial pedagogueuk_UA.UTF-8
dc.titleТеоретико-методичні аспекти професійної підготовки фахівця до формування відповідального батьківства старшокласниківuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTheoretical and methodological aspects of professional training of a specialist for the formation of responsible parenthood of high school studentsuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Білоцерківська О.М., Васильєва М.П. Теоретико-методичні аспекти.pdf
Розмір:
329.47 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: