Розробка дидактичної підтримки для навчання учнів базової школи технологіям опрацювання табличних даних

dc.contributor.authorГребенник, О. В.
dc.date.accessioned2022-02-03T11:12:29Z
dc.date.available2022-02-03T11:12:29Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розглянуто педагогічні аспекти вивчення технологій опрацювання табличних даних в шкільному курсі інформатики, розкрито поняття електронної таблиці, табличного редактора, надано характеристики програмних середовищ для вивчення теми «Опрацювання табличних даних» у 7 класі. Надано характеристики інструментальних середовищ для розробки дидактичних матеріалів учителями, розроблено дидактичні матеріали для навчання учнів технології опрацювання табличних даних. The pedagogical aspects of pedagogical study are considered in the qualification work technologies of processing tabular data in the school course of computer science, the concept of a spreadsheet, spreadsheet editor, provided characteristics of software environments for studying the topic "Elaboration tabular data "in 7th grade. The characteristics of the instrumental are given environments for the development of didactic materials by teachers, developed didactic materials for teaching students the technology of tabular processing data.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГребенник О. В. Розробка дидактичної підтримки для навчання учнів базової школи технологіям опрацювання табличних даних : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014. Середня освіта (Інформатика) / О. В. Гребенник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 85 с. : іл., табл. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6955
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectелектронна таблицяuk_UA.UTF-8
dc.subjectстворенняuk_UA.UTF-8
dc.subjectформатуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectредагування електронних таблицьuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіаграмиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпобудова діаграмuk_UA.UTF-8
dc.subjectвимоги до навчальних досягненьuk_UA.UTF-8
dc.subjectкритерії оцінюванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectspreadsheetuk_UA.UTF-8
dc.subjectcreationuk_UA.UTF-8
dc.subjectformattinguk_UA.UTF-8
dc.subjectediting spreadsheetsuk_UA.UTF-8
dc.subjectchartsuk_UA.UTF-8
dc.subjectchartinguk_UA.UTF-8
dc.subjectrequirements for academic achievementuk_UA.UTF-8
dc.subjectevaluation criteriauk_UA.UTF-8
dc.titleРозробка дидактичної підтримки для навчання учнів базової школи технологіям опрацювання табличних данихuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeDevelopment of didactic support for student learning basic school of tabular data processing technologiesuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції