Розробка дидактичної підтримки для навчання учнів базової школи технологіям опрацювання табличних даних

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто педагогічні аспекти вивчення технологій опрацювання табличних даних в шкільному курсі інформатики, розкрито поняття електронної таблиці, табличного редактора, надано характеристики програмних середовищ для вивчення теми «Опрацювання табличних даних» у 7 класі. Надано характеристики інструментальних середовищ для розробки дидактичних матеріалів учителями, розроблено дидактичні матеріали для навчання учнів технології опрацювання табличних даних. The pedagogical aspects of pedagogical study are considered in the qualification work technologies of processing tabular data in the school course of computer science, the concept of a spreadsheet, spreadsheet editor, provided characteristics of software environments for studying the topic "Elaboration tabular data "in 7th grade. The characteristics of the instrumental are given environments for the development of didactic materials by teachers, developed didactic materials for teaching students the technology of tabular processing data.
Опис
Ключові слова
електронна таблиця, створення, форматування, редагування електронних таблиць, діаграми, побудова діаграм, вимоги до навчальних досягнень, критерії оцінювання, spreadsheet, creation, formatting, editing spreadsheets, charts, charting, requirements for academic achievement, evaluation criteria
Цитування
Гребенник О. В. Розробка дидактичної підтримки для навчання учнів базової школи технологіям опрацювання табличних даних : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014. Середня освіта (Інформатика) / О. В. Гребенник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 85 с. : іл., табл. + дод.
Колекції