Цифрові технології в самоосвіті школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розкриває процес впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій у самоосвіті школярів. Зосереджено увагу на вміннях і навичках, які допоможуть забезпечити сформованість змістовно-процесуального компоненту самоосвітньої компетентності школярів. The article reveals the process of implementing the means of information and communication technologies in the self-education of schoolchildren. Attention is focused on abilities and skills that will help ensure the formation of the content-process component of self-educational competence of schoolchildren.
Опис
Ключові слова
цифрові технології, самоосвіта школярів, інтернет-ресурси, аспірантські роботи, digital technologies, self-education of schoolchildren, Internet resources, postgraduate work
Цитування
Майстрюк І. С. Цифрові технології в самоосвіті школярів / І. С. Майстрюк // Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 120–122.