ОСОБЛИВОСТІ ПАРАМЕТРІВ ЗВУКОВИХ ПРИСТРОЇВ: ІСТОРІЯ ЇХ РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сучасне цифрове середовище піддається значним змінам під впливом швидкого розвитку інформаційних технологій та поширення комп'ютеризації у всіх сферах життя. Комп'ютери та цифрові технології стали необхідними інструментами в сучасному світі, і знання їх використання стають необхідними компетенціями для молодого покоління. Звукові пристрої є невід'ємною частиною нашого життя. Вони надають нам можливість насолоджуватися музикою, діалогами у фільмах, оточуючими звуками навколишнього середовища тощо. The modern digital environment is undergoing significant changes under the influence of the rapid development of information technology and the proliferation of computerization in all aspects of life. Computers and digital technologies have become essential tools in the contemporary world, and the knowledge of their use has become a necessary competence for the younger generation. Sound devices are an integral part of our lives, providing us with the ability to enjoy music, dialogue in movies, ambient sounds, and more.
Опис
Ключові слова
аудіо, звук, звукозапис, підсилювач, спектр, частота, Audio, Sound, Sound Recording, Amplifier, Spectrum, frequency
Цитування
Кравцов М. Особливості параметрів звукових пристроїв: історія їх розвитку / М. Кравцов, А. Гайдусь // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська та ін.]. – Харків, 2024. – Вип. 23. – С. 42–49.