ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕТНОПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ В АНІМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ДЕЗАДАПТОВАНИМИ ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-12-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія культури
Анотація
Проаналізовано наукові дослідження з проблеми підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до використання етнопедагогічних засобів в анімаційній діяльності з дезадаптованими дітьми та молоддю, охарактеризовано особливості поведінки дезадаптованих дітей та молоді, наведено ефективні шляхи організації їхнього соціального виховання з використанням анімаційної діяльності, а також навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни «Етнопедагогіка», що дозволяє забезпечити ефективну підготовку майбутніх фахівців соціальної сфери до виконання зазначеної професійної діяльності. Scientific research on the problem of training future specialists in the social sphere to use ethno-pedagogical tools in animation activities with maladapted children and youth is analyzed, the peculiarities of the behavior of maladapted children and youth are characterized, effective ways of organizing their social education using animation activities, as well as educational methodical support of the educational discipline "Ethnopedagogy", which allows to ensure effective training of future specialists in the social sphere to perform the specified professional activity.
Опис
Ключові слова
підготовка, майбутні фахівці соціальної сфери, дезадаптовані діти та молодь, анімаційна діяльність, етнопедагогічні засоби, training, future specialists of the social sphere, maladapted children and youth, animation activity, ethno-pedagogical tools
Цитування
Костіна В. В. Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до використання етнопедагогічних засобів в анімаційній діяльності з дезадаптованими дітьми та молоддю / В. В. Костіна // Соціально-педагогічна діяльність у сфері дозвілля: проблеми та перспективи : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 25-річниці підгот. соц. педагогів та 20-річчю створення каф. соц. педагогіки в Харків. держ. акад. культури, Харків, 9 груд. 2016 р. – Харків : ХДАК, 2016. – С. 65–67.