ДЕРИВАЦІЙНА СТРУКТУРА Й МОТИВАЦІЯ КІНОНІМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

dc.contributor.authorШовкопляс, Н. О.
dc.date.accessioned2023-01-25T09:42:43Z
dc.date.available2023-01-25T09:42:43Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractКваліфікаційна робота присвячена дослідженню системи кінонімів у сучасній англійській мові. Розглянуто особливості будови й деривації кличок собак, визначено основні способи їх творення – трансонімізацію та онімізацію. Досліджувані назви також класифіковано за типом мотивації: за мотиваційною основою та згідно з мотиваційною класифікацією власних назв Михайла Торчинського. З’ясовано, що найпродуктивнішим типом є номінальний, тобто найбільш поширеними є клички собак, які не мають чіткої мотивації. Окрім того, асоціативний тип охоплює значну кількість одиниць. Досить часто клички собак у сучасній англійській мові можуть бути квалітативними, символічними та меморіальними. Також у дослідженні окреслені можливі шляхи вивчення кінонімів у межах позакласної роботи з англійської мови в школі. The Master’s thesis focuses on the research into the system of kynonyms in Contemporary English. The graduation paper provides an analysis of the structure and derivation of the dog names; their basic word-formation methods, notably transonymization and onymization, have been identified. The names in question have been also classified according to their motivation: depending on the type of their motivational basis and according to Mykhailo Torchynskyi’s classification of proper names. It has been found that the most productive motivational type is represented by nominal dog names, which have no specific motivation. Besides them, associative kynonyms are rather popular. Quite often the names in question can be qualitative, symbolic, and memorial. The research also suggests possible ways of studying English kynonyms within extracurricular activities at school.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationШовкопляс Н. О. Дериваційна структура й мотивація кінонімів у сучасній англійській мові : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Н. О. Шовкопляс ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 69 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9710
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectонім (власна назва)uk_UA.UTF-8
dc.subjectзоонімuk_UA.UTF-8
dc.subjectкличка собаки (кінонім)uk_UA.UTF-8
dc.subjectдериваціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectонімізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрансонімізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectмотиваціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectonym (proper name)uk_UA.UTF-8
dc.subjectzoonymuk_UA.UTF-8
dc.subjectdog name (kynonym)uk_UA.UTF-8
dc.subjectderivationuk_UA.UTF-8
dc.subjectonymizationuk_UA.UTF-8
dc.subjecttransonymizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmotivationuk_UA.UTF-8
dc.titleДЕРИВАЦІЙНА СТРУКТУРА Й МОТИВАЦІЯ КІНОНІМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeDERIVATIONAL STRUCTURE AND MOTIVATION OF DOG NAMES IN CONTEMPORARY ENGLISHuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції