Проблеми кримінальної відповідальності за правопорушення проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорта

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що проблеми кримінальної відповідальності за правопорушення проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту дійсно є та їх дуже багато. А для того щоб таких проблем було менше важливим для країни є саме вдосконалення безпеки транспортних засобів, підвищення якості та розвитку доріг, краща організаціюя дорожнього руху, контроль швидкісного режиму за допомогою технічних засобів, забезпечення екстренного зв'язку водія з медичною допомогою, поліцією. В статье рассмотрено, что проблемы уголовной ответственности за правонарушения против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта действительно есть и очень много. А для того чтобы таких проблем было менее важным для страны является именно усовершенствование безопасности транспортных средств, повышение качества и развития дорог, лучшая организация дорожного движения, контроль скоростного режима с помощью технических средств, обеспечение экстренной связи водителя с медицинской помощью, полицией. The article considers that there are and are many problems of criminal liability for offenses against road safety and transport operation. And in order to make such problems less important for the country, it is the improvement of vehicle safety, improving the quality and development of roads, better organization of traffic, speed control with the help of technical means, providing emergency communication of the driver with medical care, police.
Опис
Ключові слова
правила дорожнього руху, безпека дорожнього руху, експлуатація транспортних засобів, транспортні кримінальні правопорушення, кваліфікація правопорушень, кримінальна відповідальність, магістерські роботи, правила дорожного движения, безопасность дорожного движения, эксплуатация транспортных средств, транспортные уголовные правонарушения, квалификация правонарушений, уголовная ответственность, магистерские работы, traffic rules, road safety, operation of vehicles, transport criminal offenses, qualification of offenses, criminal liability, master's work
Цитування
Рогозян В. А. Проблеми кримінальної відповідальності за правопорушення проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорта / В. А. Рогозян // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 341–344.