ЗАДАЧІ ПРАКТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У досліжденні розглянуті умови формумавання математичної компетентності серед школярів за використання задач практичної спрямованості та їх ефективність. The research examines the conditions for the formation of mathematical competence among schoolchildren using practical tasks and their effectiveness.
Опис
Ключові слова
поняття математичної компетентності, умови формування математичної компетентності, задачі практичної спрямованості, the concept of mathematical competence, the conditions for the formation of mathematical competence, tasks of a practical orientation
Цитування
Жданова Д. С. Задачі практичної спрямованості як засіб формування математичної компетентності учнів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / Д. С. Жданова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 66 с. : іл.
Колекції