МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗА МЕТОДИКОЮ М. МОНТЕССОРІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Анотація
У період активного розвитку сенсорних відчуттів від народження до п’яти рокі відмічається особлива чутливість до навколишніх звуків. М. Монтессорі зауважувала на необхідності спеціально організованого навчально-виховного процесу для розвитку слуху, пропонувала починати з формування уміння в дітей створювати в приміщенні повну тишу та вирізняти звуки навколишнього середовища, наприклад, годинника, комах тощо. Проводилася робота над умінням розрізняти контрастні та подібні звуки, які діти створювали самі. В период активного развития сенсорных ощущений от рождения до пяти лет отмечается особенная чувствительность к окружающим звукам. М. Монтессори отмечала необходимость специально организованного учебно-воспитательного процесса для развития слуха, предлагала начинать с формирования умения у детей создавать в помещении полную тишину и выделять звуки окружающей среды, например, часов, насекомых и т.п. Проводилась работа над умением различать контрастные и подобные звуки, которые дети создавали сами. The special sensitivity to the surrounding sounds is marked during the active development of sensory sensations from birth to five years. M. Montessori observed the need for a specially organized educational process for the development of hearing. She suggested starting with the ability of children to create complete silence in the room and distinguish ambient sounds such as clock sounds, insect sounds, and more. Work was devoted to the ability to distinguish between contrasting and similar sounds that the children created themselves.
Опис
Ключові слова
музичне виховання, Монтессорі М., сенсорні відчуття, музыкальное воспитание, Монтессори М., сенсорные ощущения, musical education, Montessori М., sensory sensations
Цитування
Кордубан М. В. Музичне виховання за методикою М. Монтессорі / М. В. Кордубан // Традиційна культура в умовах глобалізації : сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін-ї, Харк. Обл-й орг-метод. центр культури і мист-ва. – Харків : [б. в.], 2017. – С. 138–140.