Підвищення якості прийняття адміністративно-господарських рішень в організації

dc.contributor.authorЧернік, Т. В.
dc.date.accessioned2024-02-29T14:25:32Z
dc.date.available2024-02-29T14:25:32Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ дослідженні уточнено поняття «адміністративно-господарське рішення», набули подальшого розвитку теорія і практика підвищення якості його прийняття і визначено умови забезпечення цього процесу. Упорядковано засоби діагностики досліджуваної проблеми. Відповідно до структури комплексно-цільового проєкту визначено систему заходів вирішення виявлених проблем в управлінні щодо підвищення якості прийняття адміністративно-господарських рішень. Проведено експертизу його рівня та забезпечено методичний і фінансовий супровід впровадження. The research refined the concept of “administrative-economic decision-making”, further developed the theory and practice of improving its adoption quality, and identified conditions for ensuring this process. Diagnostic tools for the investigated issue were organized. In line with the structure of a comprehensive-target project, a system of measures to address identified problems in management aimed at enhancing the quality of administrative-economic decisions was determined. An assessment of its level was conducted, and methodological and financial support for implementation was ensured.
dc.identifier.citationЧернік Т. В. Підвищення якості прийняття адміністративно-господарських рішень в організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Т. В. Чернік ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2023. – 71 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14174
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectадміністративно-господарське рішення
dc.subjectраціональний характер
dc.subjectуправлінський супровід
dc.subjectякість зворотного зв’язку
dc.subjectadministrative-economic decision-making
dc.subjectrational nature
dc.subjectmanagerial support
dc.subjectquality of feedback
dc.titleПідвищення якості прийняття адміністративно-господарських рішень в організації
dc.title.alternativeImprovement of the quality of taking administrative and economic decisions in organizations
dc.typeOther
Файли
Колекції