ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ХОРЕОГРАФІВ У КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто актуальне для Китайської Народної Республіки питання сьогодення: підготовка висококваліфікованих кадрів у галузі хореографії; особливості підготовки спеціалістів-хореографів різних напрямів діяльності; шляхи поліпшення підготовки майбутніх артистів і педагогів у мистецьких закладах вищої освіти КНР. The article deals with training the highly qualified personnel in the field of choreography as the current issue for the People's Republic of China. The features of specialists-choreographers’ training in different directions of activity have been revealed. The ways to improve future artists and educators’ training in art institutions of higher education in China have been determined.
Опис
Ключові слова
освітня програма, хореографія, вища школа, компетентність, educational program, choreography, high school, competence
Цитування
Разуменко Т. О. Особливості освітніх програм підготовки хореографів у КНР / Т. О. Разуменко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 308–311.