Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей молодшого шкільного віку з ООП засобами рухливих ігор

dc.contributor.authorСемотюк, Г. Ю.
dc.date.accessioned2024-03-02T12:11:51Z
dc.date.available2024-03-02T12:11:51Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз психолого-педагогічних засад формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей з ООП засобами рухливих ігор. Проведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: «здоров’язбережувальна компетентність», ООП, «рухлива гра». Визначено рівень сформованості здоров’язбережувальної компетеності у дітей із ООП. Розроблено та експериментально опробовано корекційну методику із застосуванням рухливих ігор, яка спрямована на формування рівня здоров’язбережувальної компетентності у дітей з ООП. The qualification work includes a theoretical analysis of psychological and pedagogical principles for the formation of health-preserving competence in children with special educational needs through the use of motor games. A definitive characterization of key research concepts, such as "health-preserving competence," special educational needs (OOP), and "motor game," has been conducted. The level of formation of health-preserving competence in children with special educational needs has been determined. A corrective methodology using motor games has been developed and experimentally tested, aimed at forming the level of health-preserving competence in children with special educational needs.
dc.identifier.citationСемотюк Г. Ю. Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей молодшого шкільного віку з ООП засобами рухливих ігор : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Г. Ю. Семотюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 91 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14218
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectздоров’язбережувальна компетентність
dc.subjectдіти з особливими освітніми потребами
dc.subjectрухливі ігри
dc.subjecthealth-preserving competence
dc.subjectchildren with special educational needs
dc.subjectmotor games
dc.titleФормування здоров’язбережувальної компетентності у дітей молодшого шкільного віку з ООП засобами рухливих ігор
dc.title.alternativeFormation of health-preserving competence in primary school children with special educational needs through the use of motor games
dc.typeOther
Файли
Колекції