Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей молодшого шкільного віку з ООП засобами рухливих ігор

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз психолого-педагогічних засад формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей з ООП засобами рухливих ігор. Проведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: «здоров’язбережувальна компетентність», ООП, «рухлива гра». Визначено рівень сформованості здоров’язбережувальної компетеності у дітей із ООП. Розроблено та експериментально опробовано корекційну методику із застосуванням рухливих ігор, яка спрямована на формування рівня здоров’язбережувальної компетентності у дітей з ООП. The qualification work includes a theoretical analysis of psychological and pedagogical principles for the formation of health-preserving competence in children with special educational needs through the use of motor games. A definitive characterization of key research concepts, such as "health-preserving competence," special educational needs (OOP), and "motor game," has been conducted. The level of formation of health-preserving competence in children with special educational needs has been determined. A corrective methodology using motor games has been developed and experimentally tested, aimed at forming the level of health-preserving competence in children with special educational needs.
Опис
Ключові слова
здоров’язбережувальна компетентність, діти з особливими освітніми потребами, рухливі ігри, health-preserving competence, children with special educational needs, motor games
Цитування
Семотюк Г. Ю. Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей молодшого шкільного віку з ООП засобами рухливих ігор : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Г. Ю. Семотюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 91 с. : іл., табл. + дод.
Колекції