Питання естетичного виховання в спадщині А. Макаренка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто естетичне виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка. У програму естетичного виховання педагог включав красу одягу, мови, рухів, побуту, праці, відпочинку. Він високо цінував художню простоту, природність, почуття міри, не міг терпіти грубості, нетактовності, розхлябаності, хвастощів в роботі, рухах, розмові, вчинках. Він постійно намагався забезпечити єдність внутрішньої і зовнішньої краси людини, єдність етики та естетики. The article deals with aesthetic education in the pedagogical heritage of A. S. Makarenko. In the program of aesthetic education the teacher included the beauty of clothing, speech, movements, life, work, rest. He highly appreciated artistic simplicity, naturalness, sense of proportion, could not tolerate rudeness, tactlessness, laxity, boasting in work, movements, conversation, actions. He constantly tried to ensure the unity of the inner and outer beauty of man, unity of ethics and aesthetics.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, естетичне виховання, А. С. Макаренко, pedagogical heritage, pedagogical ideas, aesthetic education, A. S. Makarenko
Цитування
Карнаух С. Питання естетичного виховання в спадщині А. Макаренка / С. Карнаух, Т. Твердохліб // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 43–45.