БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ ФОРМАЛЬНОЇ, НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено проблемі безперервного професійного розвитку педагога в системі формальної, неформальної та інформальної освіти. Уточнено, що цифровізація освіти стала впливовим фактором поширення Концепції «Освіта упродовж життя», цінність якої полягає у забезпеченні кожного педагога здатністю до безперервного професійного розвитку. Висвітлено відмінності, уточнено переваги і недоліки професійного розвитку педагога в системі формальної, неформальної та інформальної освіти. Показано зміни у професійному розвитку педагогів, які відбуваються сьогодні, в умовах широкої цифровізації освіти. Уточнено підстави для присвоєння педагогу професійних та присудження часткових освітніх кваліфікацій. The article is devoted to the problem of continuous professional development of a teacher in the system of formal, informal and informal education. It is clarified that the digitalization of education is an influential factor in the spread of the "Lifelong Education" Concept, the social significance of which is to provide every teacher with the ability for continuous professional development. The differences are highlighted, the advantages and disadvantages of the teacher's professional development in the system of formal, informal and informal education are clarified. The changes in the professional development of teachers, which are taking place today, in the conditions of widespread digitization of education, are shown. The grounds for assigning professional and partial educational qualifications to a teacher have been specified.
Опис
Ключові слова
безперервний професійний розвиток, педагог, continuous professional development, teacher
Цитування
Белевець О. Безперервний професійний розвиток педагога в системі формальної, неформальної та інформальної освіти / О. Белевець, В. Андрієвська // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. – Харків, 2023. – Вип. 22. – С. 17–22.