Social workers training to the work with internally displaced persons: Ukrainian experience

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
The Institute for Research and European Studies
Анотація
The article is devoted to a problem of social work in Ukraine – the European Union help to internally displaced persons as a special category of citizens which appeared in Ukraine because of military conflict on Donbass, which is provided through educational work with social workers in new social, economical and political conditions. The aim of the article is to represent theoretical basis and methods of organization of educational work with social workers in the field of informative and explanatory work with internally displaced persons by the means of multidisciplinary brigades coming to the places of their compact residence. The authors of the article are the first ones to substantiate and explain scientific approaches to such kind of educational work (competent, family centered, androgynous, activity, multidisciplinary, ‘help for self-help’) and taking it as basis explain content, forms and methods of social workers. Стаття присвячена проблемі соціальної роботи в Україні – допомога Європейського Союзу внутрішньо переміщеним особам як особливій категорії громадян, що з'явилася в Україні через військовий конфлікт на Донбасі, яка надається через освітню роботу з соціальними працівниками в нових соціальних, економічних та політичних умовах. Метою статті є представлення теоретичних засад та методів організації просвітницької роботи з соціальними працівниками у сфері інформаційно-роз'яснювальної роботи з внутрішньо переміщеними особами засобами мультидисциплінарних бригад, які виїжджають до місць їх компактного проживання. Автори статті є першими, хто обґрунтовують та пояснюють наукові підходи до такого виду просвітницької роботи (компетентнісний, сімейно-центрований, андрогінний, діяльнісний, мультидисциплінарний, "допомога для самодопомоги") і на їх основі розкривають зміст, форми та методи роботи соціальних працівників.
Опис
Ключові слова
Social Workers, Internally Displaced Persons, Places of Compact Residence, Family-Centered, соціальні працівники, внутрішньо переміщені особи, місця компактного проживання, сімейно-орієнтовані
Цитування
Social workers training to the work with internally displaced persons: Ukrainian experience / I. Trubavina, L. Tsybulko, S. Vasylieva, N. Kalashnyk // Journal of Liberty and International Affairs. – 2019. – Vol. 5, № 1. – Pp. 75–85.