Поляки в суспільно-політичному, соціально-економічному та культурно-освітньому житті Харківщини у 1920-ті – 1930-ті роки

dc.contributor.authorГончарова, О. С.
dc.date.accessioned2021-11-05T15:08:51Z
dc.date.available2021-11-05T15:08:51Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractСтаття присвячена процесу суспільно-політичного, соціально-економічного та культурно-освітнього розвитку польської етнічної меншини Харківської області в 1920–1930 рр. Розглядаються демографічні і соціальні зміни в її складі, катастрофічні наслідки асиміляції і політичних репресій сталінського режиму. Зроблено висновок, що більшовики досягли лише часткових успіхів в процесі радянізації поляків. Вони не могли досягти своєї головної мети – змінити свідомість поляків, зломити їх духовні цінності. Коли це стало зрозуміло партійно-радянському керівництва, політика коренізації була оголошена вичерпаною. З середини 1930-х років закриваються польські установи культури і освіти, починаються масові репресії і були сфабриковані гучні судові процеси. Статья посвящена процессу общественно-политического, социально-экономического и культурно-образовательного развития польского этнического меньшинства Харьковской области в 1920–1930 гг. Рассматриваются демографические и социальные изменения в его составе, катастрофические последствия ассимиляции и политических репрессий сталинского режима. Сделан вывод, что большевики достигли лишь частичных успехов в процессе советизации поляков. Они не могли достичь своей главной цели – изменить сознание поляков, сломить их духовные ценности. Когда это стало понятно партийно-советскому руководству, политика коренизации была объявлена ​​исчерпанной. С середины 1930-х годов закрываются польские учреждения культуры и образования, начинаются массовые репрессии, фабрикуются громкие судебные процессы. The article is devoted to the process o f socio-political, socio-economia and cultural-educational development o f the Polish ethnic minority o f Kharkiv region in 1920-1930’s. Demographic and social changes in its composition, catastrophic consequences for its absorption, and political repression o f the Stalin regime are highlighted. It is reasonable to conclude that the Bolsheviks achieved only some success in the process o f Sovietization o f the Poles. They could not achieve their main goal - to change the Poles' consciousness, break their spiritual values. When this became clear to the party-Soviet leadership, the policy o f indigenization was declared exhausted. The process o f closing down Polish cultural and educational institutions began in the mid-1950s and mass repression began and loud trials were fabricated.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГончарова О. С. Поляки в суспільно-політичному, соціально-економічному та культурно-освітньому житті Харківщини у 1920-ті – 1930-ті роки / О. С. Гончарова // Польсько-українська культурна спадщина на Слобожанщині: національна специфіка і взаємні впливи : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 7-8 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 70–86.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6335
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, видавець О. А. Мірошниченкоuk_UA.UTF-8
dc.subjectетносuk_UA.UTF-8
dc.subjectетнічна меншинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаціональна політикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectполітичні репресіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectсталінський режимuk_UA.UTF-8
dc.subjectХарківська областьuk_UA.UTF-8
dc.subjectэтносuk_UA.UTF-8
dc.subjectэтническое меньшинствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectнациональная политикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectполитические репрессииuk_UA.UTF-8
dc.subjectсталинский режимuk_UA.UTF-8
dc.subjectХарьковская областьuk_UA.UTF-8
dc.subjectethnosuk_UA.UTF-8
dc.subjectethnic minorityuk_UA.UTF-8
dc.subjectnational policyuk_UA.UTF-8
dc.subjectpolitical repressionuk_UA.UTF-8
dc.subjectstalinist regimeuk_UA.UTF-8
dc.subjectKharkiv regionuk_UA.UTF-8
dc.titleПоляки в суспільно-політичному, соціально-економічному та культурно-освітньому житті Харківщини у 1920-ті – 1930-ті рокиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПоляки в общественно-политической, социально-экономической и культурно-образовательной жизни Харьковщины в 1920-е – 1930-е годыuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePoles in the socio-political, socio-economic and cultural-educational life of Kharkiv region in the 1920s – 1930suk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Гончарова О. C. .pdf
Розмір:
527.74 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: