ДИТЯЧА ПЕРІОДИКА: ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено дитячу періодику. Дитячі періодичні видання – важливий елемент виховання та соціалізації маленької людини. Схарактеризувано наявний масив журналів та газет для дітей із точки зору призначення. У періодиці для малят художню та пізнавальну сторони подають синкретично, що пов’язане з обмеженим колом знань, досвіду. Пізнавальний аспект виразно починає виділятись у журналах для молодшого шкільного віку. Серед пізнавальних творів, наявних у періодиці для підлітків представлена переважно науково-популярним напрямком, науково-художніх творів дуже мало. Насиченість пізнавального аспекту пов’язана з віком читацької аудиторії. The publication examines children's periodicals. Children's periodicals are an important element in the upbringing and socialisation of a small person. The existing array of magazines and newspapers for children is characterised in terms of purpose. In periodicals for kids, the artistic and cognitive aspects are presented syncretistically, which is associated with a limited range of knowledge and experience. The cognitive aspect begins to stand out in magazines for primary school age. Among the cognitive works available in the periodicals for teenagers, they are mainly represented by popular science, and there are very few works of science fiction. The saturation of the cognitive aspect is related to the age of the readership.
Опис
Ключові слова
дитяча періодика, виховання, соціалізація дітей, children's periodicals, upbringing, socialisation of children
Цитування
Лу Сюй. Дитяча періодика: термінологічне поле досліджуваної проблеми / Лу Сюй // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 90–93.