САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПІДТРИМКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-10-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
”ХОГОКЗ”
Анотація
У статті актуалізовано питання здійснення управлінської підтримки самоосвітньої діяльності вчителя. Cхарактеризовано засоби управлінської підтримки організації самоосвітньої діяльності педагогів. В статье актуализирован вопрос осуществления управленческой поддержки самообразовательной деятельности учителя. Охарактеризованы средства управленческой поддержки организации самообразовательной деятельности педагогов. Article updated on the issue of self-management support of the work of the teacher. Characterized by means of the organization of self-management support activities of teachers.
Опис
Ключові слова
самоосвіта, самоосвітня діяльність, управління, управлінська підтримка, самообразование, самообразовательная деятельность, управление, управленческая поддержка, self-education, self-educational activity, management, management support
Цитування
Темченко О. В. Самоосвітня діяльність учителя як об'єкт управлінської підтримки / О. В. Темченко // Актуальні питання освіти і науки : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 листоп. 2015 р. : зб. наук. ст. / Національна академія Національної гвардії України. – Харків : ХОГОКЗ, 2015. – С. 216–221.