Персоналії у науково-педагогічному дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці представлено матеріали наукової конференції здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) і третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти кафедри освітології і інноваційної педагогіки, присвяченої дискурсу доробку видатних педагогів минулого у контексті педагогічних інновацій. Доповіді учасників конференції підтверджують, що теоретична спадщина та досвід діяльності видатних педагогів і сьогодні залишаються предметом вивчення та сприяють розв’язанню актуальних завдань сучасної педагогічної теорії і практики в Україні. Матеріали збірки будуть корисними для здобувачів вищої освіти усіх рівнів. The collection presents the materials of the scientific conference of applicants of the first (bachelor's), second (master's) and third (educational and scientific) levels of higher education of the Department of Education and Innovative Pedagogy, dedicated to the discourse of outstanding teachers of the past in the context of pedagogical innovations. The reports of the participants conference participants confirm that the theoretical heritage and experience of outstanding teachers and today remain the subject of study and contribute to solving actual problems of modern pedagogical theory and practice in Ukraine. The materials of the collection will be useful for applicants for higher education at all levels.
Опис
Ключові слова
видатні педагоги, теоретична спадщина, педагогічна діяльність, науково-педагогічний дискурс, процес виховання, процес навчання, outstanding pedagogues, theoretical heritage, pedagogical activity, scientific and pedagogical discourse, education process, learning process
Цитування
Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки ; [редкол.: А. В. Боярська-Хоменко, Н. О. Борисенко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк]. – Харків : [б. в.], 2022. – 110 с. : портр.