РІЗНОВИДИ ГРУПОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах на основі наукового аналізу літературних джерел з’ясовано суть групової навчальної діяльності, схарактеризовано її різновиди, як-от: парна, бригадна, ланкова, кооперовано-групова, диференційовано-групова, індивідуалізовано-групова форми навчальної роботи.Theses based on scientific analysis of literary sources clarify the essence of group learning activities, characterize its varieties, such as pair, team, link, cooperative-group, differentiated-group, individualized-group forms of educational work.
Опис
Ключові слова
групові форми навчання, групова робота, group forms of learning, group work
Цитування
Дейниченко Г. В. Різновиди групових форм навчання / Г. В. Дейниченко, О. С. Кабанська, Ю. Д. Табачник // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 283–286.