Здійснення правосуддя в умовах воєнного стану. Диджиталізація суду

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
Стаття розкриває механізм дистанційного формату правосуддя. На сьогоднішній день весь судовий процес для учасника справи – від моменту подання позову до моменту набрання рішенням законної сили, можна провести в режимі онлайн, без необхідності відвідання приміщення суду, та з економією свого часу. The article reveals the mechanism of the remote format of justice. To date, the entire legal process for a party to the case - from the moment of filing a lawsuit to the moment of the decision becoming legally binding - can be conducted online, without the need to visit the court premises, and with time saving.
Опис
Ключові слова
правовий режим воєнного стану, дистанційний формат правосуддя, аспірантські роботи, legal regime of martial law, distance format of justice, postgraduate works
Цитування
Кузнецова К. І. Здійснення правосуддя в умовах воєнного стану. Диджиталізація суду / К. І. Кузнецова // Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу до Дня юриста, Харків, 6 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; [за ред. О. О. Коваленко]. – Харків, 2022. – С. 96–99.