ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

dc.contributor.authorМирошник, Ю. А.
dc.date.accessioned2023-03-03T14:04:17Z
dc.date.available2023-03-03T14:04:17Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ кваліфікаційній роботі теоретично обґрунтувано та експериментально перевірено програму занять щодо формування професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-хореографа. Складові розвитку особистості майбутнього вчителя-хореографа практично утілено в хореографічному номері «Український запальний». In the qualification work, the program of classes, regarding the formation of professional and pedagogical training of the future teacher-choreographer, is theoretically substantiated and experimentally verified. The components of personality development of the future teacher-choreographer are practically embodied in the choreographic number "Ukrainian incendiary".uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМирошник Ю. А. Формування професійно-педагогічної спрямованості у майбутнього вчителя хореографії в процесі фахової підготовки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 024 Хореографія / Ю. А. Мирошник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореографії. – Харків, 2022. – 31 с. : дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10317
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectфахова підготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійно-педагогічна спрямованістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовка майбутнього вчителя хореографіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional traininguk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional and pedagogical orientationuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraining of the future teacher of choreographyuk_UA.UTF-8
dc.titleФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFORMATION OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL ORIENTATION IN THE FUTURE TEACHER OF CHOREOGRAPHY IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAININGuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції