ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В кваліфікаційній роботі теоретично обґрунтувано та експериментально перевірено програму занять щодо формування професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-хореографа. Складові розвитку особистості майбутнього вчителя-хореографа практично утілено в хореографічному номері «Український запальний». In the qualification work, the program of classes, regarding the formation of professional and pedagogical training of the future teacher-choreographer, is theoretically substantiated and experimentally verified. The components of personality development of the future teacher-choreographer are practically embodied in the choreographic number "Ukrainian incendiary".
Опис
Ключові слова
фахова підготовка, професійно-педагогічна спрямованість, підготовка майбутнього вчителя хореографії, professional training, professional and pedagogical orientation, training of the future teacher of choreography
Цитування
Мирошник Ю. А. Формування професійно-педагогічної спрямованості у майбутнього вчителя хореографії в процесі фахової підготовки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 024 Хореографія / Ю. А. Мирошник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореографії. – Харків, 2022. – 31 с. : дод.
Колекції