ПОНЯТТЯ ПРО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЇХ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі обґрунтовано ідею про те, що застосування здоров’язбережувальних технологій сприяє гармонійному розвитку особистості, забезпечує повноцінний ріст та розвиток організму, є профілактикою багатьох захворювань. The paper substantiates the idea that the use of health-saving technologies contributes to the harmonious development of the individual, ensures the full growth and development of the body, and is the prevention of many diseases.
Опис
Ключові слова
здоровʼязбереження, здоров’язбережувальні технології, здоровий спосіб життя, навчальне середовище, health saving, health-saving technologies, healthy lifestyle, learning environment
Цитування
Деменко А. В. Поняття про здоров’язбережувальні технології, їх основні завдання / А. В. Деменко // "Європу єднає здорове майбутнє" : [крос-форум в межах програми Президента України "Здорова Україна"] : до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2022. – С. 51–52.