Учитель і лікар: любов до справи, учнів і людей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто професійну підготовку висококваліфікованих лікарів і вчителів як складним і відповідальним процесом, який вимагає багатьох зусиль від людини, яка прагне стати кваліфікованим спеціалістом. В статье рассмотрена профессиональная подготовка высококвалифицированных врачей и учителей как сложный и ответственный процесс, требующий многих усилий от человека, стремящегося стать квалифицированным специалистом. The article examines the professional training of highly qualified doctors and teachers as a complex and responsible process that requires much effort from the individual striving to become a qualified professional.
Опис
Ключові слова
вчителі, лікарі, учні, здоров‘я, професійна підготовка, професії, учителя, врачи, ученики, здоровье, профессиональная подготовка, профессии, teachers, doctors, students, health, training, professions
Цитування
Корж Г. В. Учитель і лікар: любов до справи, учнів і людей / Г. В. Корж // Освіта і доля нації. Освіта у викликах сьогодення: світові та українські контексти: матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 черв. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 32–36.