ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ В. СУХОМЛИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто педагогічні ідеї В. Сухомлинського у контексті Нової української школи. Визначено сутність концепції Нової української школи. Зазначено формулу Нової української школи, що складається з дев‟яти ключових компонентів. Охарактеризовано окремі компоненти формули Нової української школи, спираючись на педагогічну спадщину В. Сухомлинського. В тезисах рассмотрены педагогические идеи В. Сухомлинского в контексте Новой украинской школы. Определена сущность концепции Новой украинской школы. Указано формулу Новой украинской школы, состоящий из девяти "пяти ключевых компонентов. Охарактеризованы отдельные компоненты формулы Новой украинской школы, опираясь на педагогическое наследие В. Сухомлинского. The thesis deals with pedagogical ideas of V. Sukhomlinsky in the context of the New Ukrainian School. The essence of the concept of the New Ukrainian School is determined. The formula of the New Ukrainian School, consisting of nine key components, is indicated. Some components of the formula of the New Ukrainian School are characterized, based on the pedagogical heritage of V. Sukhomlinsky.
Опис
Ключові слова
педагогічні ідеї, концепція, Нова українська школа, ключові компоненти, компетентність, освітнє середовище, педагогические идеи, концепция, Новая украинская школа, ключевые компоненты, компетентность, образовательная среда, pedagogical ideas, concept, New Ukrainian school, key components, competence, educational environment
Цитування
Довженко Т. О. Педагогічні ідеї В. Сухомлинського в контексті Нової української школи / Т. О. Довженко, І. А. Небитова // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 41–45.