Тема жінки в поемі Ш. Руставелі "Витязь в барсовій шкурі"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті порушено тему жінки в поемі Ш. Руставелі «Витязь в барсовій шкурі». Автор відображає самобутню ідею благоговіння перед жінкою. Грузинському народу був чужий гаремно-замкнений спосіб життя жінки. Неодноразово жінки відігравали визначну роль у політичному, суспільному і культурному житті країни. В статье затронута тема женщины в поэме Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Автор отражает самобытную идею благоговения перед женщиной. Грузинскому народу был чужд гаремно-замкнутый образ жизни женщины. Неоднократно женщины играли выдающуюся роль в политической, общественной и культурной жизни страны. The article deals with the theme of women in Rustaveli's poem "The Knight in the Tiger's Skin". The author reflects the original idea of reverence towards a woman. The Georgian people were alien to the harem-like enclosed lifestyle of a woman. Repeatedly women played a prominent role in the political, social and cultural life of the country.
Опис
Ключові слова
Руставелі Шота, жінки, художній образ, Руставели Шота, женщины, художественный образ, Rustaveli Shota, womens, artistic image
Цитування
Журенко М. М. Тема жінки в поемі Ш. Руставелі "Витязь в барсовій шкурі" / М. М. Журенко // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 33.