Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі мовленнєвого розвитку старших дошкільників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького
Анотація
Доповідь розкриває можливості використання сучасних технологій як дієвого засобу мовленнєвого розвитку дітей. The report reveals the possibilities of using modern technologies as an effective means of speech development of children.
Опис
Ключові слова
мовленнєва підготовка, лексична компетентність, інформаційні технології, speech preparation, lexical competence, IT
Цитування
Коваленко О. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі мовленнєвого розвитку старших дошкільників / О. М. Коваленко, А. А. Ємець // Сучасне дошкілля у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Черкаси, 5 жовт. 2022 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 32–34.