Підготовка майбутнього педагога до інноваційної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Scientific Collection «InterConf+»
Анотація
У статті уточнено суть понять «педагогічна інновація», «інноваційна діяльність», запропоновано критерії якості педагогічної інновації – новизна, оптимальність, можливість творчого застосування, результативність; визначено напрями інновацій в освіті; схарактеризовано риси педагога-інноватора; висвітлено засоби підготовки майбутнього педагога до інноваційної діяльності. The article clarifies the essence of the concepts of "pedagogical innovation", "innovative activity", proposes criteria for the quality of pedagogical innovation - novelty, optimality, possibility of creative application, effectiveness; identifies the directions of innovation in education; characterises the features of an innovative teacher; highlights the means of preparing a future teacher for innovative activity.
Опис
Ключові слова
інновація, інноваційна діяльність, педагог, засоби підготовки, ділова гра, кваліметрична модель, innovation, innovative activity, teacher, means of training, business game, qualimetric model
Цитування
Гречаник О. Є. Підготовка майбутнього педагога до інноваційної діяльності / О. Є. Гречаник, О. С. Кабанська // Scientific Collection «InterConf+». – 2022. – № 27 (133): Concepts for the Development of Society’s Scientific Potential : Proceedings of the 3 rd International Scientific and Practical Conference, Prague, Czech Republic, November 19–20, 2022. – Pp. 143–149.