ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВОЇ РОБОТИ НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ ФІЗІОЛОГІЇ КРОВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
В даній статті мова йде про питання залученості до наукової діяльності. Пропонується приклад, у якому обговорюються особливості функціонування організму та здоров’я людей із різними групами крові. В роботі виокремлюємо сильні та слабкі сторони людей із різними групами крові, До яких захворювань схильні люди з певною групою крові, як реагують на певні фактори. Можливість використання даної теми для постановки дослідженння у групі, практична значимість, можливість перевірити себе на здібність працювати в пошукових системах, зв’язок з анропогенезом, можливість використання теми для диспутів-семінарів – робить її привабливою. This article deals with the issue of involvement in scientific activities. We offer a case study that discusses the peculiarities of the body's functioning and the health of people with different blood groups. The paper highlights the strengths and weaknesses of people with different blood groups, what diseases people with a particular blood group are prone to, and how they respond to certain factors. The possibility of using this topic for group research, practical relevance, the ability to test oneself for the ability to work in search engines, the connection with anthropogenesis, the possibility of using the topic for debates and seminars make it attractive.
Опис
Ключові слова
групи крові, здоров’я, захворюванність, blood groups, health, morbidity
Цитування
Коц С. Н. Залучення студентів до наукової роботи на прикладі теми фізіології крові / С. Н. Коц, В. П. Коц, В. В. Коц // Problems of creating scientific ideas about world development : Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference, Ottawa, Canada, October 03–06, 2023. – Ottawa, 2023. – Pp. 151–157.