Формування культури академічної доброчесності у майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Институт Международного Академического и Научного Сотрудничества (ИМАНС)
Анотація
У роботі розкрито сутність академічної доброчесності як важливої засади державної політики у сфері освіти; охарактеризовано основні форми її порушення. Автором розглянуто шляхи формування академічної доброчесності у майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти, конкретизовано заходи, що вживаються закладами вищої освіти з метою профілактики та запобігання академічній нечесності. В работе раскрыта суть академической добропорядочности как важной основы государственной политики в сфере образования; охарактеризованы основные формы ее нарушения. Автором рассмотрены пути формирования академической добропорядочности у будущих специалистов дошкольного и начального образования, конкретизированы меры, предпринимаемые высшими учебными заведениями с целью профилактики и предотвращения академической нечестности. The paper reveals the essence of academic integrity as an important foundation of public policy in the field of education; the basic forms of its violation are characterized. The author considers the ways of formation of academic integrity in the future specialists of preschool and elementary education, specifies the measures taken by higher education institutions in order to prevent and prevent academic dishonesty.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, списування, плагіат, здобувачі вищої освіти, заклади вищої освіти, академическая добропорядочночть, списывание, плагиат, соискатели высшего образования, учреждения высшего образования, academic integrity, plagiarism, applicants to higher education, higher education institutions
Цитування
Грицкова Ю. В. Формування культури академічної доброчесності у майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти / Ю. В. Грицкова // Академічна доброчесність : виклики сучасності / Збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян, Республіка Польща, Варшава, 11–23.03.2019. – Варшава, 2019. – С. 59–63.