Напрями вдосконалення механізмів державного регулювання шлюбно-сімейних відносин в Україні в 1920 – 2010-хх рр.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”
Анотація
Проаналізовано умови та характеристики, визначено напрями удосконалення механізмів державного регулювання шлюбно-сімейних відносин в Україні в 1920 – 2010-х рр. з переваженням: інформаційно-психологічного (пропагандистського) (1922–1941 рр.); адміністративного (1941 – кінець 1980-х рр.); економічного (2005 – 2014) механізмів державного регулювання шлюбно-сімейних відносин. The article analyzes the conditions and characteristics, determines the directions of improvement of the mechanisms for state regulation of matrimonial relations in Ukraine in the 1920-s – 2010-s. with prevalence of: information and psychological (propagandist) (1922–1941); administrative (1941–late 1980-s); economic (2005–2014) mechanisms for state regulation of matrimonial relations.
Опис
Ключові слова
механізми державного регулювання шлюбно-сімейних відносин, шлюбно-сімейні відносини, коефіцієнт шлюбності, розлучення, mechanisms for state regulation of matrimonial relations, marital and family relations, average nuptiality factor, divorce
Цитування
Сичова В. В. Напрями вдосконалення механізмів державного регулювання шлюбно-сімейних відносин в Україні в 1920 – 2010-хх рр. / В. В. Сичова, О. Л. Рябченко // Актуальні проблеми державного управління / Нац. акад. держ. упр. при президентові України ; Харк. регіон. ін-т. держ. упр. – Харків : Магістр, 2014. – № 2(46). – С. 287–294.