Особливості моделювання в середовищі 3D SLASH

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто навчання інформатики в середовищі 3D Slash - це легкий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс програми, що надає змоги працювати з ресурсом наймолодшим учням; підтримка різноманітних геометричних примітивів; доступна робота із заздалегідь заготовленою формою (завантажений об'єкт) або робота з порожнім проєктом; потужна панель інструментів, яка надає змоги легко створювати, маніпулювати тривимірними об‘єктами, модифікувати їх. The article deals with the teaching of computer science in the 3D Slash environment - it is an easy, intuitive program interface that allows you to work with the resource to the youngest students; support for a variety of geometric primitives; available work with pre-prepared form (loaded object) or work with an empty project; powerful toolbar that allows you to easily create manipulate three-dimensional objects, modify them.
Опис
Ключові слова
моделювання, навчання інформатики, modeling, teaching computer science
Цитування
Марченко Є. Особливості моделювання в середовищі 3D SLASH / Є. Марченко, В. Андрієвська // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 66–67.