Організація роботи з обдарованими дітьми в закладі позашкільної освіти

dc.contributor.authorЛелюх, М. В.
dc.date.accessioned2022-02-22T20:19:56Z
dc.date.available2022-02-22T20:19:56Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ роботі досліджено теоретичні засади організації роботи з обдарованими дітьми в закладі позашкільної освіти, зокрема висвітлено системний, програмно-цільовий, кваліметричний підходи. Проаналізовано стан організації роботи з обдарованими дітьми й відповідно до отриманих результатів розроблено комплексно-цільову програму, метою якої є вдосконалення організаційної діяльності керівника закладу освіти за цим напрямом. The theoretical bases of the organization of work with gifted children in the institution of out-of-school education are investigated in the work, in particular system, program-target, qualimetric approaches are covered. The state of the organization of work with gifted children is analyzed and according to the received results the complex-target program which purpose is improvement of organizational activity of the head of educational institution in this direction is developed.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЛелюх М. В. Організація роботи з обдарованими дітьми в закладі позашкільної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / М. В. Лелюх ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 62 с. : табл. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7034
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectобдарованістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectобдаровані дітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклад позашкільної освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомплексно-цільова програмаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсистемний підхідuk_UA.UTF-8
dc.subjectgiftednessuk_UA.UTF-8
dc.subjectgifted childrenuk_UA.UTF-8
dc.subjectout-of-school education institutionuk_UA.UTF-8
dc.subjectorganizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectcomprehensive target programuk_UA.UTF-8
dc.subjectsystem approachuk_UA.UTF-8
dc.titleОрганізація роботи з обдарованими дітьми в закладі позашкільної освітиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeOrganization of work with gifted children in an out-of-school education institutionuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції