Організація роботи з обдарованими дітьми в закладі позашкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні засади організації роботи з обдарованими дітьми в закладі позашкільної освіти, зокрема висвітлено системний, програмно-цільовий, кваліметричний підходи. Проаналізовано стан організації роботи з обдарованими дітьми й відповідно до отриманих результатів розроблено комплексно-цільову програму, метою якої є вдосконалення організаційної діяльності керівника закладу освіти за цим напрямом. The theoretical bases of the organization of work with gifted children in the institution of out-of-school education are investigated in the work, in particular system, program-target, qualimetric approaches are covered. The state of the organization of work with gifted children is analyzed and according to the received results the complex-target program which purpose is improvement of organizational activity of the head of educational institution in this direction is developed.
Опис
Ключові слова
обдарованість, обдаровані діти, заклад позашкільної освіти, організація, комплексно-цільова програма, системний підхід, giftedness, gifted children, out-of-school education institution, organization, comprehensive target program, system approach
Цитування
Лелюх М. В. Організація роботи з обдарованими дітьми в закладі позашкільної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / М. В. Лелюх ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 62 с. : табл. + дод.
Колекції