МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ’ЯЗАННЮ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто визначення методичних особливостей навчання учнів розв’язанню геометричних задач. Геометрія, як один з предметів шкільного курсу, займає провідне місце і значно впливає на духовне становлення особистості учня. Зазначено, що розв’язання геометричної задачі передбачає: план, спосіб, метод виконання вимоги задачі; процес виконання вимоги задачі, процес виконання плану розв’язання; результат виконання плану розв’язання. Методичною особливістю розв’язання геометричних задач є те, що учні поступового, але упродовж тривалого проміжку часу мають працювати на основі системно-діяльнісного підходу. Для реалізації даного процесу використовують навчальні завдання, складені відповідно до основних етапів розв’язання геометричних задач. The publication examines the definition of methodological features of teaching students to solve geometric problems. Geometry, as one of the subjects of the school course, occupies a leading place and significantly affects the spiritual formation of the student's personality. It is noted that solving a geometric problem involves: a plan, a method, a method of fulfilling the requirements of the problem; the process of fulfilling the task requirement, the process of fulfilling the solution plan; the result of the implementation of the resolution plan. A methodological feature of solving geometric problems is that students must work gradually, but over a long period of time, on the basis of a system-activity approach. To implement this process, educational tasks are used, composed according to the main stages of solving geometric problems.
Опис
Ключові слова
вивчення математики, геометрія, геометричні задачі, магістерські роботи, studying mathematics, geometry, geometric problems, master's theses
Цитування
Кісіль Г. В. Методичні особливості навчання учнів розв'язанню геометричних задач / Г. В. Кісіль, В. Д. Заярна // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 395–399.