ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

dc.contributor.authorДовгалюк, Д. А.
dc.date.accessioned2018-05-29T10:18:55Z
dc.date.available2018-05-29T10:18:55Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractРухова активність – сума різноманітних рухів за певний відрізок часу, що є біологічною потребою, а її добова величина регулюється організмом. Отже, використання різноманітних форм фізичної активності, а також аутогенного тренування, водних процедур, масажу повинно стати елементом здорового способу життя в період стаціонарного стану життєвого циклу людини. Двигательная активность - сумма разнообразных движений за определенный отрезок времени, является биологической потребностью, а ее суточная величина регулируется организмом. Таким образом, использование различных форм физической активности, а также аутогенной тренировки, водных процедур, массажа должно стать элементом здорового образа жизни в период стационарного состояния жизненного цикла человека. Motor activity - the sum of various movements for a certain period of time, is a biological requirement, and its daily value is regulated by the body. Thus, the use of various forms of physical activity, as well as autogenous training, water procedures, massage should become an element of a healthy lifestyle during the period of the stationary state of the person's life cycle.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationДовгалюк Д. А. Фізіологічні особливості адаптації дітей до фізичних навантажень / Д. А. Довгалюк // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 63–65.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1428
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectадаптація дітейuk_UA.UTF-8
dc.subjectфізіологічні особливостіuk_UA.UTF-8
dc.subjectфізичні навантаженняuk_UA.UTF-8
dc.subjectактивністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectрухома активністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectгігієнічні нормиuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectадаптация детейuk_UA.UTF-8
dc.subjectфизиологические особенностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectфизические нагрузкиuk_UA.UTF-8
dc.subjectактивностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectподвижная активностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectгигиенические нормыuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectadaptation of childrenuk_UA.UTF-8
dc.subjectphysiological featuresuk_UA.UTF-8
dc.subjectphysical exerciseuk_UA.UTF-8
dc.subjectactivityuk_UA.UTF-8
dc.subjectmobile activityuk_UA.UTF-8
dc.subjecthygienic normsuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent workuk_UA.UTF-8
dc.titleФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePHYSIOLOGICAL FEATURES OF ADAPTATION OF CHILDREN TO PHYSICAL LOADSuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Довгалюк Д. А. Фізіологічні особливості адаптації дітей до фізичних навантажень .doc
Розмір:
51 KB
Формат:
Microsoft Word
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: