АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В СОЦІАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ПІДЛІТКІВ У ЦЕНТРАХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ

dc.contributor.authorВасильєва, М. П.
dc.contributor.authorРоманова, І. А.
dc.contributor.authorШеплякова, І. О.
dc.date.accessioned2022-12-22T09:26:28Z
dc.date.available2022-12-22T09:26:28Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ сучасних умовах актуальною суспільною потребою є підвищення ефективності соціально-виховної роботи в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей з вихованцями підліткового віку з формування їхньої соціальності. Саме соціальне виховання є визначальним у процесі становлення та розвитку особистості, оскільки спрямоване на формування в дитини ієрархії соціальних цінностей, соціальних якостей, просоціальної поведінки. При цьому дієвими суб’єктами соціально-виховного процесу в зазначених соціальних інституціях, від професійних дій яких залежить його ефективність, є соціальні педагоги. Від використання фахівцями арсеналу методів, засобів організації соціально-виховної діяльності з підлітками, які перебувають у складних життєвих обставинах, залежить ефективність соціального виховання вихованців. У статті розкрито особливості дітей підліткового віку, що перебувають в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, їхні потреби; уточнено суть поняття «соціальне виховання підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей». Зважаючи на доведений потенціал засобів театрального мистецтва у соціальному вихованні особистості, що виражається в ігровій природі сценічної дії, синтезі багатьох видів мистецтв, колективному характері театральної творчості, схарактеризовано актуальність використання цихизасобів у роботі з підлітками в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. Розкрито форми роботи, спрямовані на активізацію соціальноготрозвитку вихованців з метою підвищення рівня їхньої соціальності. Основнітметоди, використані в дослідженні, – теоретичний аналіз, синтез, систематизація, узагальнення, порівняння. In modern conditions, the urgent social need is to increase the effectiveness of social and educational work in the centers of social and psychological rehabilitation of children with adolescents to form their sociality. It is social education that is decisive in the process of formation and development of personality, as it is aimed at forming in the child a hierarchy of social values, social qualities, prosocial behavior. At the same time, social educators are effective subjects of the social and educational process in these social institutions, on the professional actions of which its effectiveness depends. The effectiveness of social education of pupils depends on the use of specialists in the arsenal of methods, means of organizing social and educational activities with adolescents who are in difficult life circumstances. The article reveals the features of adolescent children in social and psychological rehabilitation centers for children, their needs; the essence of the concept «social education of adolescents in the centers of social and psychological rehabilitation of children» is specified. Given the proven potential of theatrical arts in the social education of the individual, which is expressed in the playful nature of stage action, synthesis of many arts, the collective nature of theatrical creativity, characterized the relevance of using these tools in working with adolescents in the centers of sociopsychological rehabilitation of children. Forms of work aimed at intensifying the social development of students in order to increase their level of sociality are revealed. The main methods used in the study - analysis, synthesis, systematization, generalization, comparison.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationВасильєва М. П. Актуальність використання засобів театрального мистецтва в соціальному вихованні підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей / М. П. Васильєва, І. А. Романова, І. О. Шеплякова // Перспективи та інновації науки. Сер.: Педагогіка, Сер.: Психологія, Сер.: Медицина. – 2022. – № 1(6). – С. 97–108.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2786-4952 (Online)
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9418
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherГО «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», Київuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальне вихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідлітокuk_UA.UTF-8
dc.subjectцентр соціально-психологічної реабілітації дітейuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеатральне мистецтвоuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocialityuk_UA.UTF-8
dc.subjectadolescentuk_UA.UTF-8
dc.subjectcenter of social and psychological rehabilitation of childrenuk_UA.UTF-8
dc.subjecttheatrical artuk_UA.UTF-8
dc.titleАКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В СОЦІАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ПІДЛІТКІВ У ЦЕНТРАХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeURGENCY OF USING THEATER ART IN THE SOCIAL EDUCATION OF ADOLESCENTS IN THE CENTERS OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF CHILDRENuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Васильєва М. П., Романова І. А. Шеплякова І. О. Актуальність використання засобів театрального мистецтва.pdf
Розмір:
493.02 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: