Цифрова трансформація освіти та науки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-02
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику відображено тези I Всеукраїнської науково-практичної конференції, метою якої було об’єднання українських науковців для обговорення актуальних проблем цифровізації освіти і науки; обмін досвідом та науковими розробками, презентування своїх новаторських ідей, які можуть привернути увагу широкого кола фахівців і стати предметом дискусії. Матеріали стануть у пригоді науковцям, учителям, докторантам, аспірантам, викладачам закладів вищої освіти, практичним працівникам у галузі освіти. The collection reflects the theses of the 1st All-Ukrainian scientific and practical conference, the purpose of which was to unite Ukrainian scientists to discuss the current problems of digitization of education and science; exchange of experience and scientific developments, presentation of innovative ideas that can attract the attention of a wide range of specialists and become the subject of discussion. The materials will be useful to scientists, teachers, doctoral students, graduate students, teachers of higher education institutions, and practical workers in the field of education.
Опис
Ключові слова
цифровізація науки, цифровізація освіти, цифрове суспільство, цифрові технології, інновації в освітньому середовищі, цифрові компетентності, дистанційне навчання, дистанційна освіта, інтеграція, digitization of science, digitalization of education, digital society, digital technologies, digital technologies., innovations in the educational environment, digital competences, distance learning, distance education, integration
Цитування
Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – 272 с.