ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «„ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО“ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ВИКЛАДАННЯ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У статті «Проблеми соціалізації особистості при вивченні курсу «„Людина і суспільство” та методика його викладання» розглядаються прийоми вивчення соціологічних питань у контексті адаптаційних процесів школярів старшого віку. В статье «Проблемы социализации личности при изучении курса «„Человек и общество” и методика его преподавания» рассматриваются приёмы изучения социологических вопросов в контексте адаптационных процессов школьников старшего возраста. The methods of study of sociological questions in the movement of adaptive process of senior schoolchildren are considered in the article «The problems of person socialization during the study of the course «„Human and society” and the methods of its teaching».
Опис
Ключові слова
соціалізація, особистість, методика викладання, социализация, личность, методика преподавания, socialization, personality, methods of teaching
Цитування
Яковенко Г. Г. Проблеми соціалізації особистості при вивченні курсу «„Людина і суспільство” та методика його викладання» / Г. Г. Яковенко // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНАДУ, 2011. – Вип. 3. – С. 11–15.