Формування стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
У статті досліджено формування стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки. В статье исследовано формирование стратегии выхода предприятия на внешние рынки. The article studies the formation of a strategy for an enterprise to enter foreign markets.
Опис
Ключові слова
економіка, формування стратегії, підприємства, зовнішні ринки, студентські роботи, экономика, формирование стратегии, предприятия, внешние рынки, студенческие работы, economy, strategy formation, enterprises, foreign markets, student work
Цитування
Байчура О. О. Формування стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки / О. О. Байчура // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 74–75.