ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкрито суть творчої самореалізації вчителя образотворчого мистецтва. Уточнено структурні компоненти творчої самореалізації вчителя образотворчого мистецтва. Зазначено, що творча самореалізація особистості, прагнення досягати акме, професійне зростання, самоосвіта є ключовими поняттями акмеології та викликають інтерес у дослідників і практиків. The essence of creative self-realization of a teacher of fine arts has been revealed. The structural components of creative self-realization of a teacher of fine arts have been specified. It has been noted that creative self-realization of the individual, the desire to achieve acme, professional growth, self-education are key concepts of acmeology and attract interest of researchers and practitioners.
Опис
Ключові слова
самореалізація особистості, творчість, образотворче мистецтво, педагогічна діяльність, учитель, самоосвіта, self-realization of personality, creativity, fine arts, pedagogical activity, teacher, self-education
Цитування
Лі Янь. Творча самореалізація вчителя образотворчого мистецтва / Лі Янь // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 берез. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Т. 2. – С. 142–145.