Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Історія світової і вітчизняної педагогічної думки" для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії"

dc.contributor.authorВорожбіт-Горбатюк, В. В.
dc.contributor.authorШтефан, Л. А.
dc.date.accessioned2020-03-16T07:16:02Z
dc.date.available2020-03-16T07:16:02Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractМета дисципліни „Історія світової і вітчизняної педагогічної думки ”: забезпечити умови для формування здатності особи розв’язувати комплексні задачі у професійній (викладацькій) і дослідницько-інноваційній діяльності, що передбачає осмислене застосування положень і методів гуманістичної педагогіки з урахуванням принципу історизму, здатність до саморозвитку, професійного самовдосконалення. Цель дисциплины "История мировой и отечественной педагогической мысли": обеспечить условия для формирования способности соискателя решать комплексные задачи в профессиональной (преподавательской) и исследовательско-инновационной деятельности, что предусматривает осмысленное применение положений и методов гуманистической педагогики с учетом принципа историзма, способность к саморазвитию , профессионального самосовершенствования. The purpose of the discipline "History of world and national pedagogical thought": to provide conditions for the formation of the ability of a person to solve complex problems in professional (teaching) and research and innovation activities, which involves a meaningful application of the provisions and methods of humanistic pedagogy, taking into account the principle of history , professional self-improvement.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationВорожбіт-Горбатюк В. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Історія світової і вітчизняної педагогічної думки" для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії" / В. В. Горбатюк, Л. А. Штефан ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . – Харків : ХНПУ, 2016. – 31 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3197
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectісторія світової педагогічної думкиuk_UA.UTF-8
dc.subjectісторія вітчизняної педагогічної думкиuk_UA.UTF-8
dc.subjectздобувачі наукового ступеня доктора філософіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамостійна роботаuk_UA.UTF-8
dc.subjectистория мировой педагогической мыслиuk_UA.UTF-8
dc.subjectистория отечественной педагогической мыслиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоискатели ученой степени доктора философииuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамостоятельная работаuk_UA.UTF-8
dc.subjecthistory of world pedagogical thoughtuk_UA.UTF-8
dc.subjecthistory of national pedagogical thoughtuk_UA.UTF-8
dc.subjectapplicants for a Ph.D.uk_UA.UTF-8
dc.subjectindividual workuk_UA.UTF-8
dc.titleМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Історія світової і вітчизняної педагогічної думки" для здобувачів освітнього ступеня "Доктор філософії"uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМетодические рекомендации к самостоятельной работе по дисциплине "История мировой и отечественной педагогической мысли" для соискателей ученой степени "Доктор философии"uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeGuidelines for independent work on the discipline "History of world and domestic pedagogical thought" for applicants of the degree of Doctor of Philosophyuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Ворожбіт-Горбатюк В. В., Штефан Л. А. ІСВПД_.docx
Розмір:
122.28 KB
Формат:
Microsoft Word XML
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: