ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЛІКАРІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розвитку критичного мислення лікарів у системі післядипломної освіти Харківського національного медичного університету сприяє використання інноваційних методів, що обумовлено потребами реалізації компетентнісного й практико-орієнтованого підходів у навчанні, а також дидактичних принципів: послідовності, системності, систематичності. The development of doctors’ critical thinking in the post-graduate education system of the Kharkiv National Medical University is facilitated by the use of innovative methods, which is caused by the need to implement competency-based and practice-oriented approaches in education, as well didactic principles (consistency, system, systematicity).
Опис
Ключові слова
критичне мислення, методи, післядипломна освіта, critical thinking, methods, postgraduate education
Цитування
Подаваленко А. Технології розвитку критичного мислення лікарів в системі післядипломної освіти / А. Подаваленко, Л. Зеленська // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 207–212.