ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ У ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджується діяльність держави, спрямована на охорону пам’яток історії та культури починаючи з проголошення незалежності й до сьогоднішнього дня. Значну увагу приділено аналізу етапів формування вітчизняного законодавства у цій сфері та імплементації до нього норм міжнародного права. У роботі розкрито конкретні кроки щодо охорони пам’яток історії та культури в нашій державі й звернута особлива увага на період повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, коли це питання набуло найбільш актуального значення. The work examines the activities of the state aimed at the protection of cultural and historical monuments starting from the declaration of independence to the present day. Considerable attention is paid to the analysis of the stages of formation of domestic legislation in this area and the implementation of norms of international law to it. The work reveals specific steps regarding the protection of cultural and historical monuments in our country, and special attention is paid to the period of the full-scale invasion of the Russian Federation into Ukraine, when this issue became most relevant.
Опис
Ключові слова
Державний реєстр пам’яток культури, культурна спадщина, облік пам’яток культури, охорона пам’яток культури, State register of cultural monuments, cultural heritage, accounting of cultural monuments, protection of cultural monuments
Цитування
Дубініна А. М. Збереження пам’яток історії та культури у період незалежної України : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / А. М. Дубініна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2024. – 80 с.
Колекції